ביטול פסילה של המכון לבטיחות בדרכים

ספטמבר 2016

עוד הצלחה למשרדנו בייצוג של לקוח, אשר נפסל ע״י מכון לבטיחות בדרכים. לאחר הגשת ערר הנתמך ע״י חוות דעת של ד״רועדת הערר ביטלה את החלטת המכון ואיפשרה ללקוח להוציא רישיון נהיג 

קרא עוד