סנקציה עונשית

כאמור, בצידה של עבירת הנהיגה בזמן פסילה, עונש מאסר בפועל לתקופה של 3 שנים.

אין זה נדיר, כי לעיתים, אף נהג שנתפס כשהוא נוהג בזמן פסילה בפעם הראשונה יכול למצוא עצמו עם עונש מאסר ולו בדרך של עבודות שירות.

גם עונשי פסילת רשיון נהיגה לתקופה ארוכה הינם סנקציה עונשית מקובלת.

אם כן, יש לטפל בתיקים אלו במלוא הרצינות והאחריות, לבדוק מהות הפסילה, לבדוק באם ידע הנהג על הפסילה, לבחון נסיבותיו האישיות של הנהג ובהתאם לנקוט בקו ההגנה הראוי.

חשוב ביותר להיוועץ עם עורך דין תעבורה בטרם זימון לבית המשפט: למשרדנו הצלחות רבות מספור בסוג זה של עבירות לרבות הארכת מאסרים על תנאי וסיום תיקים אלו בפסילות קצרות מועד.