מהות העבירה

פסילת רשיון הנהיגה הינה אחת הסנקציות העומדות לרשות בית המשפט בבואו לגזור דינו של נהג שהורשע.
מדובר למעשה באחת הסנקציות בהן נוקט בית המשפט לתעבורה בתיקים חמורים, כאשר חלה חובת פסילת רשיון נהיגה או כאשר עבריין תנועה ניצב מולו.

הנוהג בזמן פסילה מבצע עבירה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה, עבירה הנחשבת לאחת מהחמורות המנויות בפקודת התעבורה, לצידה עונש מאסר (לא חובה). חומרתה של העבירה נובעת מן העובדה, כי הנוהג בפסילה עובר למעשה על צו שיפוטי או מנהלי תוך זלזול ברשויות אכיפת החוק.

לא אחת נאמר על ידי בית המשפט העליון, כי העונש הראוי לאדם הנוהג בפסילה הוא עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח ובתי המשפט לתעבורה נוהגים בהתאם.

בתיקי נהיגה בפסילה קיימת חשיבות לבדיקת מהות הפסילה, ידיעת הנהג אודות הפסילה (לעיתים מזומנות נשפט הנהג בהיעדר ודבר הפסילה לא הובא לידיעתו כדין) וקיימות דרכים רבות לסיים תיקים אלו גם ללא מאסר בפועל ועם פסילת רשיון נהיגה קצרה.