זיכוי בתאונה קטלנית 10-09-2015 

היום בבית המשפט לתעבורה ת"א, בפני כב' השופטת ורד ולאחר ניהול משפט של שלוש שנים

 

 

זיכוי בתאונה קטלניתהיום בבית המשפט לתעבורה ת"א, בפני כב' השופטת ורד ולאחר ניהול משפט של שלוש שנים, זוכה לקוח של משרדנו...

Posted by ‎אבי דוויק‎ on Thursday, September 10, 2015