עו"ד יורי ברנט בתקשורת

27.04.2017

שידור מישיבת מועצת העיר אשקלון

אשקלונים