תיק בוחנות מורכב עם חבלות 

ספטמבר 2016

תיק בוחנות מורכב עם חבלות של ממש ותנאי בר הפעלה מתאונה קודמת, הסתיים בהארכת התנאי ופסילת המינימום. ממשיכים מכאן לבימ״ש תעבורה תל אביב - תיק עצור

קרא עוד