עו"ד יורי ברנט בחדשות

22.2.2017

מי ישמש כראש העירייה בפועל במקום איתמר שמעוני בזמן שהוא מושעה מתפקידו עד לתאריך 06.03.18

חדשות אשקלון