פסילת הרישיון הנהיגה בוטלה במסגרת הערעור בבית המשפט המחוזי - עפ״ת 55211-02-17

‏בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל עירעור משרדנו ‏וביטל רכיב פסילת רשיון הנהיגה בפועל בגזר הדין. ‏נפצע לתקופה של שלושים ימים בפועל בגין פקיעת רישיון רכב תקופה של 15 חודשים (‏היה בלתי מיוצג בערכאה ראשונה). ‏היום, בבית משפט המחוזי התקבל עירעורנו והפסילה בוטלה. ייצוג על ידי עורך דין תעבורה אבי דוויק ועורך דין תעבורה יורי ברנט