ביטול כתב אישום

כנגד לקוח זה של משרדנו, הוגש כתב אישום המייחס לו אחריות לתאונת דרכים קשה בנסיבות בהן, לכאורה, לא ציית לאור אדום שדלק ברמזור כיוון נסיעתו, התנגש ברכב נוסף וגרם לפציעתן הקשה של שתי נוסעות ברכב המעורב. לאחר דין ודברים עם הגורמים הממונים בתביעה המשטרתית וקביעת התיק לשמיעת ראיות, החליטה התביעה המשטרתית לחזור בה מכתב האישום ולבקש מבית המשפט להורות על ביטולו. ביום 3.5.15, ניתנה החלטה בהתאם, על ידי כב' השופט ז'רזבסקי מבית המשפט לתעבורה תל-אביב, המורה על מחיקת כתב האישום. (אסמכתא : ת"ד 1643-08-414)