מספר חירום 24/7 חייגו: 050-7451980
לייעוץ ראשוני התקשרו: 052-563-4178
דיני תעבורה

פסילה מנהלית

פסילה מנהלית – כל אחד מאיתנו שמע את הביטוי פסילת רישיון נהיגה. מדובר על החלטה של בית משפט לפסול לנהג את רישיון נהיגתו בגין הרשעה בעבירת תעבורה כזו או אחרת. משך הפסילה תלוי כמובן, במהות העבירה ותוצאותיה, בותק הנהיגה ובעבר התעבורתי של אותו נהג.

לצד פסילה זו, קיימת פסילה נוספת, פסילה מנהלית. מדובר בהליך מנהלי, במסגרתו בסמכותו של קצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה, לפסול מנהלית רישיון נהיגתו של נהג, אשר ביצע עבירת תעבורה, או שהיה מעורב בתאונת דרכים.

פסילה מנהלית

חשוב להדגיש מספר נקודות בעניין זה:

ראשית, לא כל קצין רשאי לפסול רישיון לנהג, אלא רק קצין שדרגתו מפקח ומעלה.

שנית, לא יפסל מנהלית רישיון נהיגתו של נהג, אלא לאחר שימוע בפני קצין המשטרה הפוסל.

מהותו של השימוע למעשה, הוא מתן אפשרות לנהג, לשטוח טענותיו בפני קצין המשטרה ולנסות לשכנעו, מדוע במקרה המדובר, אין מקום לפסול מנהלית רישיון הנהיגה שלו.

יש לומר גם זאת, נהג המוזמן לשימוע ואינו מתייצב לשימוע, רשאי קצין המשטרה, לפסול רישיון נהיגתו של אותו נהג גם בהיעדרו.

שלישית, החוק מבחין בין שלוש תקופות שונות של פסילה מנהלית. פסילה למשך 30 ימים, במקרה שבוצעה עבירת תנועה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה.

פסילה למשך 60 ימים, כאשר היה נהג מעורב בתאונת דרכים בה נפגע אדם או נגרם נזק לרכוש ויש לקצין המשטרה יסוד סביר להאמין, כי יוגש כנגדו כתב אישום.

פסילה למשך 90 ימים לנהג, אשר היה מעורב בתאונת דרכים בה נהרג אדם, אף אם לא קיים לקצין המשטרה יסוד להאמין, כי יוגש כנגדו כתב אישום.

בסוג זה של פסילה מנהלית, אין לקצין המשטרה שיקול דעת ועליו לפסול מנהלית לתקופה של 90 ימים את רישיון הנהיגה.

רביעית, חשוב לדעת, כי פסילה מנהלית אותה ריצה נהג, אומנם לפי ההלכה הפסוקה אינה צריכה להוות מקדמה על חשבון העונש ואולם, במידה והנהג הורשע בבית המשפט לתעבורה בהמשך, בגין אותה עבירה ונגזרה עליו פסילת רישיון נהיגה נוספת, תנוכה מתקופה זו, מניין ימי הפסילה המנהלית אותם ריצה.

קראו גם למה לא כדאי להיתפס על נהיגה בפסילה

 

באילו עבירות ניתן לפסול מנהלית?

כאמור, כאשר עסקינן בעבירת תעבורה, שנעברה לנגד עיניו של שוטר ובפסילה לתקופה של 30 ימים, מדובר על רשימה סגורה של עבירות, בגינן קמה לקצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה, הסמכות לפסול רישיון הנהיגה.

הרשימה מפורטת בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה והיא כוללת שורה של עבירות חמורות כדוגמת נהיגה בשכרות, עקיפה בדרך לא פנויה, אי מתן זכות קדימה בתמרורי עצור ותן זכות קדימה, עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף, כל עבירות המהירות בגינן מוזמן נהג לבית המשפט, אי מתן זכות להולך רגל במעבר חציה בנסיבות מחמירות, הסעת נוסעים מעל המותר כאשר ההסעה היא בשכר, משקל עודף בחריגה של 25% ומעלה, נהג חדש ללא מלווה ועוד, הכל כמפורט בתוספת הרביעית.

כאשר מדובר במעורבות בתאונת דרכים בה נגרם נזק לאדם או לרכוש, הרי שיש לזמן את הנהג החשוד לשימוע בפני קצין משטרה, אשר התנאי הבסיסי ליכולתו לפסול מנהלית, הוא קיומו של יסוד סביר להאמין, כי יוגש כנגד אותו נהג כתב אישום.

תנאי זה בא להבטיח, כי רישיון נהיגתו של נהג, אשר היה מעורב בתאונת דרכים, על לא עוול בכפו, לא יפסל מנהלית לתקופה של 60 יום בצורה שרירותית.

אולם, לא די בכך כי קצין המשטרה יגיע למסקנה, כי קיים יסוד סביר להניח שיוגש כנגד אותו נהג כתב אישום, עליו גם לבחון את השאלה, האם בהמשך נהיגתו של אותו נהג, קיימת סכנה לשלום הציבור.

את התשובה לשאלה זו, הוא צריך להסיק משני משתנים. הראשון, נסיבות התרחשותה של התאונה ותוצאותיה והשני, עברו התעבורתי של הנהג.

לאחר אלו ולאחר ששמע את דבריו של הנהג במהלך השימוע, הוא צריך להגיע למסקנה, אם יש מקום לפסול מנהלית או לא וכמובן, להעלות על הכתב את החלטתו ואת נימוקיו.

כאשר עסקינן בתאונת דרכים קטלנית, בה נהרג אדם, אין למעשה לקצין המשטרה שיקול דעת בעניין וגם השאלה באם קיים יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום, איננה רלבנטית.

מחובתו של קצין משטרה לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 90 ימים. הרציונל מאחורי זה, הינו העובדה, כי נהג אשר היה מעורב בתאונה בה מצא את מותו אדם, אפילו איננו אשם בגרימתה, הרי שיתכן ומצבו הנפשי אינו מאפשר לו להמשיך ולנהוג בצורה בטוחה, לפחות בפרק הזמן הקרוב לאירוע וכן העובדה, כי מדובר בתיק חקירה מורכב ולפחות בשלב הראשון בו טרם גובשה עמדה סופית, ראוי כי הנהג המעורב יפסל מנהלית.

 

כיצד תוקפים פסילה מנהלית?

החוק מקנה לבית המשפט לתעבורה סמכות לבטל החלטתו של קצין המשטרה. מדובר בהליך מקדמי, עוד בטרם הוגש כתב אישום כנגד הנהג, אשר במסגרתו מוגשת לבית המשפט לתעבורה בקשה מנומקת לביטול הפסילה המנהלית.

במועד הדיון, יקבל לידיו בית המשפט את תיק החקירה, או את חומר הראיות הקיים, לרבות גיליון הרשעותיו של הנהג, יאזין לטיעוני הצדדים ויתן החלטתו, באם הבקשה לביטול הפסילה המנהלית מתקבלת אם לאו.

בסמכותו של בית המשפט לדחות את הבקשה, לקבל את הבקשה במלואה ולהורות על ביטולה של הפסילה המנהלית לאלתר, או לחילופין, לקבל את הבקשה באופן חלקי ולהורות על קציבת תקופת הפסילה לתקופה קצרה מזו הקבועה בחוק.

עניין נוסף, הוא האפשרות לסיים את התיק עצמו כבר בעת הדיון בבקשה המקדמית. בכל מקרה, רצוי ומומלץ, להתייעץ ולשכור את שירותיו של עורך דין תעבורה מנוסה, על מנת שיגיש את הבקשה בשמנו וייצג אותנו בדיון.

עורך הדין יוכל לעבור על חומר הראיות הקיים, כבר במהלך הדיון המקדמי, להצביע על קושי ראייתי כזה או אחר, שיביא לקבלת הבקשה ולהשבת רישיון הנהיגה.

קיימים שיקולים רבים ונוספים שבהגשת הבקשה, אפילו סיכוייה נמוכים. עורך דין תעבורה מיומן, יסביר לכם בצורה מפורטת, מהם אותם שיקולים נוספים להגשת הבקשה והאם אכן כדאי ויש מקום להגישה.

 

פסילה מנהלית תאונת דרכים

מבחינת פסילה מנהלית תאונת דרכים היא מצב, שבו קל להבין מדוע פוסלים רישיון. אבל כל זאת תלוי בשאלה, האם הנהג שרישיונו נפסל אכן אחראי לתאונה. לכן, סיבה מרכזית לבקשת ביטול פסילה, היא היעדר ראיות לכאורה לאשמת הנהג.

 

פסילה מנהלית מהירות מופרזת

עבור פסילה מנהלית מהירות הנהג צריכה להיות כזו, שהיא בבירור מסכנת את הזולת ואת הנהג עצמו ומגבירה סיכוי לתאונה. ייתכן שפסילה תתרחש בעקבות מצב כזה. אך עדיין, ניתן לטעון שזה היה מקרה מיוחד ושהנהג באופן כללי איננו מסוכן לציבור.

 

אל תאריכו לעצמכם את הפסילה!

באופן אירוני, עלול להיות מצב, שבו נהג לאחר פסילה מנהלית מאריך את הפסילה עוד יותר. כיצד? על הנהג שרישיונו נפסל, להפקיד את רישיון הנהיגה שלו בתחנת משטרה. ימי הפסילה המנהלית שנפסקו לו, יתחילו להיספר רק מיום ההפקדה. אבל הפסילה היא כמובן בתוקף באופן מיידי. כלומר, סוף תקופת הפסילה תלוי במועד הפקדת הרישיון. לא תפקידו? אז לא תסתיים תקופת הפסילה, מאחר שהספירה כלל לא החלה!

 

פסילה מנהלית של רישיון נהיגה – עוד נקודות חשובות

 • מה זו שלילת רישיון? – המונח שלילת רישיון מתייחס גם הוא למצב של פסילת רישיון.
 • רק בית המשפט מאריך – רק בית המשפט רשאי להאריך תקופה של פסילה מנהלית. הוא יעשה זאת, בעקבות בקשת המשטרה. למשטרה עצמה, למרות שביכולתה לתת פסילה מנהלית, אין סמכות להאריך או לקצר אותה.
 • תנאים להחזרת הרישיון – בהמשך לפסילה המנהלית, בית המשפט עשוי כאמור לקבוע פסילה ארוכה יותר. כמו כן, הוא עשוי להציב תנאים לקבלת הרישיון מחדש, כולל מעבר ועדת בדיקה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) או מעבר קורס נהיגה מונעת.
 • הנושא המורכב של הניקוד – הזכרנו קודם את עברו התעבורתי של הנהג, אשר נלקח גם הוא בחשבון. בהקשר זה, ה"נקודות" שהנהג צבר עד כה משמעותיות מאוד. למי שלא מתמצא בכך ורבים לא מתמצאים בפרטים, נציין בקצרה שמדובר בנושא מורכב. הוא גם דינאמי – הנקודות מתבטלות ונצברות ונהגים רבים לא יודעים כמה נקודות יש להם בדיוק ומהן ההשלכות.
 • לא רק פסילה מנהלית – חלק מהעברות שמובילות לפסילת רישיון, מתבטאות גם ברישום פלילי. לרישום כזה יש השלכות כבדות, כולל (במצבים מסוימים) לגבי אפשרויות פרנסה. כמו כן, בית המשפט עשוי להטיל על הנהג שעבר את העברה אפילו עונש של שלילת רישיון לצמיתות.
 • עו"ד מומחה – תוכלו לתאר לעצמכם, כיצד עונש כזה משנה דרמטית את חייו של נהג מקצועי או בכלל, כל מי שמסתמך במידה רבה על נהיגה לפרנסתו. כך שטיפול מקצועי של עו"ד במצבי פסילה, חשוב גם מהיבטים אלה. כאשר בוחרים עורך דין למטרה זו, חיוני שהוא יהיה עורך דין אשר מתמחה בתחבורה. לא סתם עורך דין שעוסק ביותר מדי תחומים במקביל, ולא מומחה באמת בשום דבר.
 • לסיכום – כפי שהבנתם, מצב של פסילה מנהלית של רישיון נהיגה בדרך כלל איננו מצב סימפטי, בלשון המעטה. אבל מצד שני, יש מה לעשות בנידון וייתכן אפילו להשיג ביטול פסילה מנהלית.

 

 

לייעוץ ראשוני שלחו טופס:

  כתובתנו
  דרך בגין 112 תל-אביב 6701308
  077-4420820 משרד
  0525634178 עו״ד אבי דוויק

  0507451980 עו״ד יורי ברנט
  שעות פעילות
  א-ה: מהשעה 9:00-18:00
  דואר אלקטרוני
  dweck-brant@012.net.il
  2024 © כל הזכויות שמורות לדוויק ברנט משרד עורכי דין
  לייעוץ ראשוני
  חייגו עכשיו: 077-4420820
  או השאירו פרטים לקבלת שיחה חוזרת: